Matematică-Informatică – 2 clase din care o clasă intensiv-informatică

Științe ale naturii – 1 clasă

Filologie – 2 clase din care o clasă intensiv-engleză

Științe sociale – 1 clasă

Gimnaziu – 1 clasă a V-a