Descarcă anunțul

Anunț de presă

privind începerea implementării proiectului intitulat

„LABORATOR PENTRU VIITOR”

la COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU VLAHUȚĂ”

din RÂMNICU SĂRAT, județul BUZĂU

COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” anunță începerea implementării proiectului intitulat „LABORATOR PENTRU VIITOR” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2394.

Proiectul se va derula în perioada 05.12.2023 – 31.01.2025, are o valoare totală de 700.379,62 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Crearea unui sistem smart, complet sustenabil, capabil de îmbunătățiri ulterioare și pregătit pentru utilizarea pe scară largă în scopul desfășurării optime a procesului educațional.
  • Oferirea unui instrument educațional și de evaluare cuprinzător și de înaltă calitate, pentru a asigura posibilitatea unui proces educațional eficient, orientat către calitatea competențelor fixate elevilor.
  • Asigurarea accesului tuturor elevilor la un proces de învățare de calitate, care să schimbe modul de predare și, cu ajutorul tehnologiei, să le ofere elevilor un spațiu de învățare deschis și inspirațional, ce favorizează procesul educaţional centrat pe elev.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: Prof. Ambrinoc Costică

E-mail contact: colegiulalvlahuta@isjbuzau.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.