Situația personalului din instituție vaccinat împotriva COVID-19 la data de 01.11.2021

 1. Cadre didactice de predare – 52 de persoane, din care:
  1. Vaccinați cu 1 doză – 1
  2. Vaccinați cu 2 doze – 21
  3. Vaccinați cu 3 doze – 10
  4. Ponderea cadrelor didactice de predare vaccinate:  61,53%

 2. Cadre didactice auxiliare – 6 persoane, din care
  1. Vaccinați cu 2 doze – 5
  2. Ponderea cadrelor didactice auxiliare vaccinate: 83.33%

 3. Personal nedidactic – 7 persoane, din care:
  1. Vaccinați cu 2 doze – 4
  2. Ponderea cadrelor nedidactice vaccinate: 57.14%

 4. Total personal din cadrul instituției – 65 persoane, din care:
  1. Vaccinați – 41
  2. Ponderea totală a personalului vaccinat din cadrul instituției: 63.07%