DESCRIERE:

Proiect implementat de Ministerul Educației și Cercetării, finanțat printr-un împrumut acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Perioada de desfășurare în cadrul CNAV, Rm. Sărat: 2017-2021

OBIECTIVE :

  • Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat;

  • Reducerea abandonului în învăţământul secundar şi terţiar;

  • Îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul terţiar.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:

  • Activităţi pedagocice şi de sprijin, care includ, dar nu se limitează la orele remediale, tutorat, consiliere, îndrumare, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare şi orientare în carieră, precum şi activităţi destinate elevilor din grupuri dezavantajate ;

  • Activităţi extracurriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite sau excursii de documentare, strategii de practică, participare la diferite competiţii/activităţi destinate dezvoltării reţelei şcolare etc.;

  • Activităţi de renovare şi dotare, care includ lucrări de modernizare/reparaţii a spaţiilor de şcolarizare, cu impact redus sau fără impact negativ asupra mediului, şi achiziţii de bunuri în scop educaţional (echipamente IT, software, echipamente, mobilier etc.)

Elevii care doresc să participe la acest proiect să se adreseze pentru informaţii suplimentare către profesorul diriginte.