Dragi elevi,
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi a câștigat în cadrul Schemei de Granturi competitive pentru Universități, Programe de vară de tip punte (SGCU-PV) – ROSE proiectul intitulat: Economic Summer University_EconSU
Prin intermediul acestui proiect 50 de elevi, absolvenți de clasa a X-a și a XI-a, vor avea ocazia să participe, timp de 2 săptămâni, în perioada 11 – 24 iulie 2022 la un program educațional în domeniul de economic, ce cuprinde:
 – cursuri și ateliere de lucru în domenii specifice profesiei de economist (Contabilitate, Finanţe personale);
– consiliere și orientare în alegerea profesiei de economist;
– activități sportiv – recreative.
Proiectul se adresează elevilor proveniți din licee eligibile în cadrul programului ROSE, din regiunea Sud-Est, aflați în următoarele situații:
– au media aritmetică a mediilor generale a anilor de liceu minim 7.00 (șase) și îndeplinesc cel puțin una din următoarele cerințe:
–  provin din familii cu venituri mici;
–  sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
–  trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
–  au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau sunt orfani;
–  au cerințe educaționale speciale.
În afara programului educațional, ce cuprinde activități formale și non-formale, elevii selectați vor beneficia gratuit de diferite materiale suport (laptop, rucsac, materiale de birotică, echipament sport, etc.).
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:
1. Formular de înscriere (formular tipizat – Anexa 1);
2. Copie carte de identitate a elevului;
3. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator;
4. Declarație de acord scris a părintelui/tutorelui legal instituit pentru participarea elevului la școala de vară (formular tipizat – Anexa 2);
5. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a elevului (formular tipizat – Anexa 4);

6. Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale a părintelui/tutore/aparținător legal/curator (formular tipizat – Anexa 5);
7. Adeverință elev semnată de directorului liceului în care să fie precizată media anului anterior absolvit (2020-2021);
8. Declarație pe propria răspundere semnată de părinte/tutore/aparținător legal/curator privind apartenența la grupul țintă a elevului (formular tipizat – Anexa 3).
9. Drepturile si obligațiile elevului (formular tipizat – Anexa 6).

Mai multe detalii găsiți în documentele de mai jos. (citiți cu atenție Anunt înscriere GT)